Dirigent och musikalisk ledare

  • Anders Johansson

Styrelse

  • Per Hemström, ordförande
  • Catarina Karlsson, kassör
  • Wiveka Pålsson, sekreterare

Programansvarig

  • Arne Ahl