Båstad Bjäre Musikkårs ledning

Ordförande

Per Hemström

Musikalisk ledare – dirigent

Kjäll Sjögren

Kassör

Catarina Karlsson

Sekreterare

Wiveka Pålsson

Programansvarig

Arne Ahl