Historia

I Båstad fanns det redan på 1890-talet en musikkår. Den utgjordes av en mässingssextett som var flitigt anlitad vid danser och festligheter.Troligtvis var det den allra första musikkåren på Bjärehalvön. 1909 blev Enok Nyhlén ledare för musikkåren, en befattning som han kom att inneha i mer än 50 år.

Under krigsåren på 1940-talet låg det mesta av musikkårens verksamhet nere, men 1946 var man åter i gång under Enok Nyhléns ledning. En hel del nya medlemmar hade då anslutit sig.

På 1960- och 1970-talet leddes kåren av Gunnar Njord. Man spelade ofta i samband med tennismatcher, bland annat vid Davis Cup-turneringar och andra tillfällen då världseliten i tennis samlades i Båstad.

Mot slutet av 1970-talet började man få svårt att rekrytera nya medlemmar, och därför inleddes diskussioner om ett samgående med Östra Bjäre musikkår i Förslöv.

Även i Förslöv fanns det vid tiden för förra sekelskiftet en musikkår bestående av en mässingssextett. Den hade troligen anknytning till skytterörelsen, för man brukade spela i Skyttepaviljongen i Önnarp.

I början av 1920-talet samlade eldsjälen Edvin Andersson ett antal musikintresserade ungdomar till en ny musikkår i Förslöv. Man framträdde bland annat på Edvins dansbana Åselid. Det är oklart hur länge orkestern var verksam, men åtminstone några av musikerna fortsatte att spela tillsammans under många år.

1954 var det åter dags för Edvin Andersson att försöka få i gång en organiserad musikkår i Förslöv. Han hade fått höra att det både i Vejbystrand och Grevie fanns ett antal blåsare som var intresserade, och i maj 1955 bildades Östra Bjäre musikkår. Ledare för kåren blev musikdirektör Erland Skagerberg. Under många år var orkestern ett populärt inslag vid olika festligheter i Förslöv med omnejd.

I mitten av 1970-talet började musikkåren få problem med nyrekrytering av medlemmar. Eftersom Båstad musikkår hade samma svårigheter beslöt man att slå ihop de båda kårerna. Vid sammanslagningen, som skedde 1978, bildades det som idag är Båstad-Bjäre musikkår.