Anders Johanssondirigent
Christer Andreasson
Christer Andreassontrumpet
Sven-Erik Andersson
Sven-Erik Anderssontrumpet
Erik Lundvalltrumpet
Kire Malmberg Sagergrimklarinett
Anders Eklund
Anders Eklundklarinett
Gabriella Åkermanklarinett
Nils Pålsson
Nils Pålssonsaxofon, alt
Martin Pålsson
Martin Pålssonsaxofon, tenor
Håkan Nilssonsaxofon, alt
Lars Fredrikssonsaxofon, tenor
Axel Ekhemtrombon
Daniel Lindblombas
Anton Toressonslagverk
Wiveka Pålsson
Wiveka Pålssonflöjt
Catarina Karlsson
Catarina Karlssonflöjt
Agnes Bjärholmflöjt